Bibelskola på distans Grund

Bibelskola på Distans

Bibelskola på distans Grund är en halvfartskurs med fem obligatoriska kurshelger under året. Grundkursen riktar sig till dig som vill studera Bibeln, kristen tro och få en fördjupad kunskap som skapar tro och ett rikare andligt liv samt inspirera till tjänst i kår och församling.
→ läs mer

Bibelskola på distans Påbyggnad

BIBELSKOLA PÅBYGGNAD

Bibelskola på distans Påbyggnad är en halvfartskurs med fem obligatoriska kurshelger under året. Påbyggnadskursen riktar sig till dig som läst färdigt vår grundkurs och vill fullfölja den genomgång av Bibeln du påbörjat under grundkursen.
→ läs mer


Bibelskola på distans Norr

BIBELSKOLA DISTANS NORR

Bibelskola på distans Norr är en halvfartskurs med fem obligatoriska kurshelger under året. Bibelskola på distans Norr är baserad i Örnsköldsvik och riktar sig till dig som vill studera Bibeln, kristen tro och lära känna Gud närmare, men som inte kan lämna hemorten för studier under längre tid.
→ läs mer

Höga kusten Internship

HÖGA KUSTEN INTERNSHIP

Kursen är främst riktat till dig som är i ålder 18-25, har gått ut gymnasiet och vill under 1 år vara med och tjäna i församling, studera Bibeln, växa i ditt lärjungaskap och samtidigt varva det med outdoor-äventyr av alla möjliga slag i och runt Höga Kusten.
→ läs mer