Målsättning

Bibelskola på Distans Västsverige vill:

  • Ge dig möjlighet att studera Bibeln.
  • Ge dig en fördjupad bibelkunskap som skapar tro och ett rikare andligt liv.
  • Ge dig en djupare förståelse för den kristna helhetssynen på människan och världen.
  • Inspirera till tjänst i kår och församling.

För vem?

Bibelskola på distans Västsverige riktar sig till dig som vill studera Bibeln, växa i sitt lärjungaskap och lära känna Gud närmare, men som av olika skäl inte kan lämna hemorten för heltidsstudier under längre tid. Kanske var det länge sedan du läste Bibeln och vill fräscha upp dina kunskaper, kanske har du länge önskar gå en bibelskola men inte haft möjlighet, eller kanske har du gått en alphakurs men vill gå djupare? Minimiålder 18 år.


Hur är kursen upplagd?

Bibelskola på distans Västsverige är en halvfartskurs med fem obligatoriska kurshelger (fredag-söndag) under året. Under kurshelgerna möts alla deltagare för undervisning, gruppsamtal, gemenskap och gemensamma samlingar med bön och lovsång. Kursstart med introduktionshelg hålls i september på  Frälsningarmén i Borås. Den andra kurshelgen hålls i november. Ytterligare tre kurshelger är obligatoriska under vårterminen 2025.

Mellan kurshelgerna läser du hemma i egen takt. Utöver det så träffas vi för ett antal digitala lektioner och studiegrupper mellan helgerna. Kursmaterial får du och kursuppgifter löser du via Google Classroom, som är ett lättanvänt pedagogiskt verktyg för flexibelt lärande och en plattform för kurser och studiecirklar som helt eller delvis går på distans. Under läsåret så kommer vi också ha ett antal digitala lektioner och några studiebesök. Deltagarna kommer dessutom att delas in i studiegrupper som håller kontakt med varandra under terminen.

Du har kontakt med lärare och övriga kursdeltagare via Google Classroom och mail, samt videosamtal. För att fullfölja kursen behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling.


Grundkurs

Grundkursen innehåller ämnena Nya Testamentet, Trons grunder och Lärjungaskap.


Påbyggnadskurs

Efter grundkursen inbjuder vi dig att läsa påbyggnadskursen med ämnena Nya Testamentet, Gamla Testamentet och Lärjungaskap.

VAD KAN JAG EFTER GENOMGÅNGEN KURS?


Du har fått grundläggande kunskap om större delen av Nya testamentet genom läsning, undervisning och egna reflektioner. Du har använt olika sätt att läsa, studera och begrunda Bibelns budskap. Tillsammans med andra studerande har du samtalat kring texter och tagit del av övningar för det andliga livets fördjupning.