Målsättning

Bibelskola för arabisktalande är en grundkurskurs som vill:

  • Ge dig som är arabisktalande en möjlighet att studera Bibeln
  • Ge dig en djupare förståelse för den kristna helhetssynen på människan och världen.
  • Inspirera till tjänst i kår och församling.


För vem?

Bibelskola för arabisktalande riktar sig till dig som är arabisktalande och vill studera Bibeln, växa i ditt lärjungaskap och lära känna Gud närmare. Minimiålder 18 år.


Hur är kursen upplagd?

Bibelskola på distans grund är en halvfartskurs med fem obligatoriska kurshelger under året. Under kurshelgerna möts alla deltagare för undervisning, gruppsamtal, gemenskap och gemensamma samlingar med bön och lovsång. Kursstart med introduktionshelg hålls på Ågesta i september. Den andra kurshelgen hålls i november. Ytterligare tre kurshelger är obligatoriska under vårterminen 2022.

Mellan kurshelgerna läser du hemma i egen takt. Beräkna 10 studietimmar per vecka. Kursmaterial får du och kursuppgifter löser du via Google Classroom, som är ett lättanvänt pedagogiskt verktyg för flexibelt lärande och en plattform för kurser och studiecirklar som helt eller delvis går på distans.

Du har kontakt med lärare och övriga kursdeltagare via Google Classroom och telefon. För att fullfölja kursen behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling.Möjlighet ges även att mötas för gemensamt studiearbete på kåren i Malmö.


Ämnen

Bibelskolan innehåller ämnena Nya Testamentet, Trons grunder och Lärjungaskap.