Målsättning

Bibelskola på distans Påbyggnad Norrland vill:

  • Ge dig möjlighet att studera Bibeln.
  • Ge dig en fördjupad bibelkunskap som skapar tro och ett rikare andligt liv.
  • Ge dig en djupare förståelse för den kristna helhetssynen på människan och världen.
  • Inspirera till tjänst i kår och församling.


För vem?

Bibelskola på distans Norrland är en påbyggnadskurs baserad i Örnsköldsvik och riktar sig till dig som läst färdigt vår grundkurs och vill fullfölja den genomgång av Bibeln du påbörjat under grundkursen. Eftersom hela Bibeln inte hinns med under grundkursen blir detta år en naturlig fortsättning för dina studier på bibelskolan. Minimiålder 18 år.


Hur är kursen upplagd?

Bibelskola på distans Norrland är en påbyggnadskurs på halvfart med fem obligatoriska kurshelger (lördag-söndag) under året. Under kurshelgerna möts alla deltagare för undervisning, gruppsamtal, gemenskap och gemensamma samlingar med bön och lovsång. Kursstart med introduktionshelg hålls på Frälsningsarmén i Örnsköldsvik i september. Den andra kurshelgen hålls i november. Ytterligare tre kurshelger är obligatoriska under vårterminen 2024.

Mellan kurshelgerna läser du hemma i egen takt. Beräkna 10 studietimmar per vecka. Kursmaterial får du och kursuppgifter löser du via Google Classroom, som är ett lättanvänt pedagogiskt verktyg för flexibelt lärande och en plattform för kurser och studiecirklar som helt eller delvis går på distans.

Du har kontakt med lärare och övriga kursdeltagare via Google Classroom och telefon. För att fullfölja kursen behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling.


Påbyggnadskurs

Påbyggnadskursen innehåller ämnena Nya Testamentet, Gamla Testamentet och Lärjungaskap.