Målsättning

Grundad vill ge:

  • En grundläggande förståelse för den Bibeln och den kristna tron.
  • Ge en förståelse för den kristna identiteten i Gud
  • Skapa förutsättningar för att ta nya steg i ens lärjungaskap.
  • Ge förberedande kunskaper som underlättar vidare studier på en bibelskola.

För vem?

Grundad är för dig som är ny i tron, har varit kristen länge men känner att du saknar en förståelse för de grundläggande dragen i den kristna tron, eller för dig som helt enkelt är nyfiken på kristen tro. Minimiålder 18 år.


Hur är kursen upplagd?

Kursen består av en blandning av självstudier och fysiska lektioner. Då den går på kvartsfart så motsvarar det 5 timmars studier per vecka. Dessa kommer att vara fördelade på två timmars lektion, två timmars självstudier, samt en timma som sparas för en helg senare under terminen på temat upprättelse/helande

Målsättningen är att studieuppgiften ska utgå från veckans lektion och leda till att deltagaren får reflektera kring bibeltexter och närma sig tankar om den kristna tron. Tyngdpunkten här ligger på själva reflektionen och tankeprocessen. Det är något som vi kommer att återknyta till under lektionen veckan därpå då deltagarna tillsammans får dela sina tankar och funderingar med varandra.

Du har kontakt med lärare och övriga kursdeltagare via Google Classroom och telefon. För att fullfölja kursen behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling.


Innehåll

Under kursen så kommer vi att närma oss grunderna i den kristna tron ur olika teman. Teman som Bibeln, vem är Gud, mission, lärjungaskap, upprättelse/helande, bön, m.m. Visst utrymme kommer också att ges till ämnet min identitet i Kristus, vilken kommer att genomsyra kursen på olika sätt.


Plats

Lektionerna kommer att äga rum i Frälsningsarmén Homes lokaler i Sundbyberg. Adressen dit är: Bangatan 1, 172 67 Sundbyberg


VAD KAN JAG EFTER GENOMGÅNGEN KURS?


Efter kursen har du en grundläggande förståelse för de stora dragen i den kristna tron och Bibelns roll i den kristnes liv. Du har också fått testa på att samtala och reflektera i grupp kring ovanstående ämnen. Under kursen så kommer du också att ha bekantat dig med vissa redskap för det kristna livet såsom bön, stillhet, m.m.