Träffa våra lärare - Arbetsliv Asperger

KURSFÖRESTÅNDARE | ÅSA WENNSTRÖM

Jag arbetar på Arbetsliv Asperger/Autismspektrum som lärare och kursföreståndare. Mina ämnen är Arbetsliv Individ, Hälsa, Stresshantering och Kommunikation. Jag vill ge våra deltagare stöd och verktyg för att må bättre och hantera vardagen, för egen del men även i relationen med andra. Jag ser det som en livslång process.
Som pedagog tycker jag att det är viktigt att skapa goda tillstånd för lärande och utveckling. Så är det om man till exempel känner sig trygg, bekräftad och upplever tydlighet. Jag är idrottslärare, hälsopedagog och kommunikolog och har arbetat på skolan 28 år.
Jag trivs väldigt bra med att jobba på folkhögskola och möta alla dessa fantastiska människor.
Kontakt: asa.wennstrom@agesta.nu


Träffa våra lärare - Arbetsliv Asperger

LÄRARE | PETER TALME

Jag har arbetat som lärare här på Ågesta sedan 2009. Min arbetstid delar jag mellan linjen Arbetsliv Asperger/Autismspektrum, där jag undervisar i ämnet arbetsliv och samhälle, och linjen Allmän kurs/Svenska som andraspråk där jag undervisar i samhällskunskap. Tidigare har jag arbetat och undervisat på Stockholms universitet. Folkhögskolan är en fantastisk miljö för vuxnas lärande, och inte minst en väldigt trivsam miljö!
Kontakt: peter.talme@agesta.nu


Träffa våra lärare - Arbetsliv Asperger

DELTAGARSTÖDJARE | SOFIA LINDSTRÖM

Jag arbetar halvtid som assistent på vår linje Asperger/Autismspektrum. Jag är även lärare i ast-kunskap och mentors- & föreläsarkunskap. I mötet med deltagarna har jag en önskan att ge möjlighet till ökad självinsikt och självkänsla, att hitta strategier till att ta vara på det positiva i att ha en diagnos samt utrymme att få vara den man är.
Kontakt: sofia.lindstrom@agesta.nu


Träffa våra lärare - Arbetsliv Asperger

DELTAGARSTÖDJARE | ERIK LINDE

I vårt team av deltagarstödjare bidrar jag med socialt och pedagogiskt stöd på Ågesta folkhögskolas allmänna linje. ag tjänstgör även som deltagarstödjare på en av skolans särskilda kurser: Arbetsliv Asperger/Autismspektrum.
Jag har studerat arkeologi på Södertörns högskola och är intresserad av bland annat historia, etnologi, språk och musik. Jag har gedigen erfarenhet från kultur- och underhållningsbranschen som frilansande musiker och har arbetat med musik- och ljudteknik. Dessutom har jag varit egenföretagare och digitaliserat ljud, foto och film till företag och privatpersoner.
Kontakt: erik.linde@agesta.nu