Arbetsliv Asperger/Autismspektrum vänder sig till dig som har diagnos Asperger eller en Autismspektrumdiagnos (stödbehov nivå 1). Vi ser att du helst är klar med gymnasiet och att du vill lära dig mer om arbetsliv i teori och praktik.


Målsättning

 • Du lär dig mer om arbetslivet i teori och praktik. Fem veckors praktik på arbetsplats ingår
 • Du ökar din självkännedom
 • Du förbättrar din kommunikativa förmåga
 • Du utvecklar dina strategier för att leva med din diagnos

 • Kursens innehåll och upplägg

  Arbetsliv Asperger/Autismspektrum innehåller ämnen såsom Arbetsliv och samhälle samt Arbetsliv och individ för att ge en bas i kunskaper om arbetslivet. Utöver arbetslivet har kursen fokus på personlig utveckling, där ämnen såsom Kommunikation, Ast-kunskap, Hälsa och stresshantering ingår. Under kursen görs studiebesök på arbetsplatser och under vårterminen görs praktik på en arbetsplats under fem veckor.

  Studierna bedrivs i lugn miljö i en liten grupp tillsammans med pedagoger (lärare och assistenter) med bred kompetens inom området Asperger/Autismspektrum. Undervisningen är varierad, med inslag av genomgångar, övningar, diskussioner, egna fördjupningsarbeten och studiebesök. Undervisningen anpassas till deltagarnas nivå och deltagarna görs delaktiga i att utforma egna utvecklingsmål.

  Som studerande har du möjlighet till inflytande på skolan genom klassråd och deltagarråd. Under året har vi aktiviteter för att främja gemenskap i klassen. Det ges också möjlighet till skolgemensamma aktiviteter för dem som vill lära känna deltagare från andra klasser.


  I ARBETSLIV ASPERGER/AUTISMSPEKTRUM INGÅR ARBETSLIVSKUNSKAP, ARBETSPLATSBESÖK OCH PRAKTIK.