För dig som har godkänd SFI D, SAS Grund eller motsvarande och behöver utveckla dina kunskaper i svenska språket och vid behov få behörighet för vidare studier.Målsättning

Fokus ligger på utveckling av det svenska språket. På Svenska som andraspråk vill vi även ge deltagarna allmänbildning, ökad självkänsla, ökat självförtroende och ökade ämneskunskaper som en god grund för fortsatta studier, arbete och ett gott liv.Hur är kursen upplagd?

Vi strävar efter att ha små undervisningsgrupper och för att kunna möta individuella utbildningsbehov upprättas individuella studieplaner. I vissa fall sker undervisningen i form av tematiska studier. Vid behov kan stöd ges i det egna arbetet av en assistent.Behörighetsgivande ämnen

Följande gymnasiegemensamma ämnen kan du läsa hos oss för att få behörighet till högskolan:

 • Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Religion 1
 • Engelska grund samt 5, 6, 7
 • Naturkunskap 1a1, 1a2
 • Matematik 1b, 2b

 • Övriga obligatoriska ämnen

 • Hälsa/Motion
 • Digitalt medborgarskap
 • Dessutom ingår studiebesök och temadagar tillsammans med skolans övriga kurser.