Börja hos oss om du har minst SFI D och behöver få behörighet för vidare studier på högskola eller universitet genom att välja kurser som ger gymnasiebehörighet

Efter SFI D kan du även hos oss som ett första steg läsa Grundläggande svenska. Det är samma sak som Svenska Grund. Det motsvarar den svenskundervisning som elever läser på grundskolenivå.


Målsättning

Fokus ligger på utveckling av det svenska språket. På Svenska som andraspråk vill vi även ge dig allmänbildning, ökad självkänsla, ökat självförtroende och ökade ämneskunskaper som en god grund för fortsatta studier, arbete och ett gott liv.


Hur är kursen upplagd?

Vi strävar efter att ha små undervisningsgrupper och för att kunna möta individuella utbildningsbehov upprättas individuella studieplaner. I vissa fall sker undervisningen i form av tematiska studier. Vid behov kan stöd ges i det egna arbetet av en deltagarstödjare.


Behörighetsgivande ämnen

Följande gymnasiegemensamma ämnen kan du läsa hos oss för att få behörighet till högskolan:

 • Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Religion 1
 • Engelska grund samt 5, 6, 7
 • Naturkunskap 1a1, 1a2 och 2
 • Matematik grund samt 1b, 2b

 • Övriga obligatoriska ämnen

 • Hälsa/Motion
 • Digitalt medborgarskap
 • Dessutom ingår studiebesök och temadagar tillsammans med skolans övriga kurser.

  VAD KAN JAG EFTER GENOMGÅNGEN KURS?


  Du har fått behörighet till yrkesförberedande utbildningar eller studier på högskola/universitet.