Resurspedagog/socialpedagog

På Ågesta Folkhögskola vill vi att du ska lyckas med dina studier oavsett din studiebakgrund och/eller erfarenheter av studiesvårigheter. Vi har ett team med specialpedagog, kurator, socialpedagog, resurspedagoger och pedagoger/mentorer som finns till för att stötta dig i dina studier.

Undervisningen ges i grupp tillsammans med andra deltagare och pedagoger/mentorer anpassar undervisningens svårighetsgrad till deltagarna i klassen. Resurspedagog/socialpedagog finns med som stöd i det vardagliga arbetet i klassrummet. De finns också med vid raster för att stötta i det sociala livet på skolan. För att lyckas med studier på folkhögskola är närvaron mycket viktigt och våra mentorer och kurator finns med och stöttar specifikt med det. Vår specialpedagog ansvarar för att det ska finnas tillgängliga program i våra datorer (exempelvis talsyntes) och att pedagogerna och resurspedagoger får hjälp i att kunna ge det individuella stödet till deltagarna.

Bemötande & Motivation

Det våra deltagare brukar beskriva är det viktigaste stödet på Ågesta Folkhögskola är att man känner sig bra bemött av personal och att man känner att man kan vara sig själv. Vi arbetar aktivt med att skapa en stressfri och accepterande miljö. Vi ser att många deltagare bygger upp sitt självförtroende för studier under tiden här på Ågesta Folkhögskola och att man ökar sin motivation för framtida studier och/eller yrkesliv.

Har du frågor?
Om du har några frågor om vårt stöd så kontakta vår specialpedagog Sara Otterdahl (sara.otterdah@agesta.nu) eller kurator Sanna Särkijarvi (sanna.sarkijarvi@agesta.nu).

SPECIALPEDAGOG | SARA OTTERDAHL

Jag arbetar på Arbetsliv Autismspektrum Asperger som lärare och specialpedagog. Jag undervisar inom ämnesområdena samhällskunskap, arbetsliv, personlig utveckling och specialpedagogik. Det är en förmån att på nära håll få följa processen där våra deltagare får växa. Som pedagog vill jag bidra med tydlighet, struktur, individanpassning och ett genuint intresse för våra deltagare. Dessa faktorer ser jag som viktiga för att skapa en trygghet som ger deltagare möjlighet till att ta in nya kunskaper och utvecklas. Utöver arbetet på Arbetsliv Asperger arbetar jag även med andra specialpedagogiska uppdrag på skolan. Jag har tidigare arbetet som gymnasielärare där samhällskunskap och geografi är mina huvudämnen.
Kontakt: sara.otterdahl@agesta.nuKURATOR & STUDIEVäGLEDARE | SANNA SÄRKIJÄRVI

Jag jobbar som kurator och studie- och yrkesvägledare på skolan. Jag har stödsamtal med de deltagare som behöver. Jag ser över studieplaner och samtalar kring framtidsplaner. Jag tar kontakt med de deltagare som har hög frånvaro och vi försöker tillsammans hitta åtgärder för att skolan ska fungera.
Jag brinner för att vår skola ska vara en plats där alla känner sig trygga och där man får vara den man är, att skolan ska vara en plats dit man vill komma.

På min fritid älskar jag att umgås med mina fyra barn, långa promenader och dans.
Kontakt: sanna.sarkijarvi@agesta.nu

RESURSPEDAGOG | SOFIA LINDSTRÖM

Jag arbetar halvtid som assistent på vår Aspergerlinje och som lärare i Aspergerkunskap och mentors- och föreläsarkunskap på Arbetsliv Asperger. I mötet med deltagarna har jag en önskan att ge möjlighet till ökad självinsikt och självkänsla, att hitta strategier till att ta vara på det positiva i att ha en diagnos samt utrymme att få vara den man är.
Jag har arbetat inom AS-verksamheten på skolan i ca 12 år och jag tycker att jag har världens bästa jobb. Jag arbetar även på Aspergercenters föräldrautbildning och som föreläsare. Jag har själv AS-diagnos.
Kontakt: sofia.lindstrom@agesta.nuRESURSPEDAGOG | AGNETA CASTLIN

Jag heter Agneta och jobbar som assistent och lärare i hälsa på Svenska som andra språk. Jag tycker att jag har ett väldigt roligt arbete då jag får umgås med våra härliga deltagare från hela världen. Jag hjälper till i undervisningen och finns till hands när deltagarna behöver stöd och råd. Tillsammans med mina kollegor försöker jag skapa en trygg och glädjerik gemenskap på linjen, så att alla ska kunna trivas hos oss. Kontakt: agneta.castlin@agesta.nuRESURSPEDAGOG | MARIA OLSSON

Jag heter Mia och är assistent och lärare på allmän linje. Jag håller i hälsolektionerna som är obligatoriska för alla som går allmän linje. Som assistent ger jag stöd innan och under lektionerna men arbetar även på internatet en kväll i veckan. Då får alla vara med och bestämma vad vi ska göra: Vi handlar, åker till IKEA, bowlar, kör lazerdome osv. Ibland arbetar jag även i köket. På min fritid tycker jag om att träna, umgås med familjen och resa. Kontakt: maria.olsson@agesta.nu