Ågesta folkhögskolas likabehandlingsplan riktar sig till deltagarna och är ett komplement till jämställdhetsplanen. Likabehandlingsplanen beskriver de rutiner som tillämpas när en deltagare upplever handling som bryter mot Diskrimineringslagen. Personal som upplever diskriminering eller upplever en avvikande behandling regleras inom ramen för det arbetsrättsliga regelverket.

Mål
Ågesta folkhögskola har som mål för sitt jämställdhetsarbete:
● att motverka uppdelning i mans- och kvinnoyrken
● att motverka alla former av könskränkningar
● att i olika arbetsgrupper ha båda könen så långt möjligt jämnt representerade
● att inom arbetsområden där ett kön är kraftigt underrepresenterat i första hand anställa någon från det underrepresenterade könet med motsvarande kompetens
● att vid antagning av deltagare ska målsättningen vara en jämn könsfördelning
● att vi ska fokusera på att öka andelen antagna med annan etnisk bakgrund
● att vi ska verka för att i samhället utjämna klyftorna mellan kön och andra grupper, genom att visa på och stimulera underrepresenterade grupper i våra sökningar som en möjlighet

Reviderad. 2017-02-28
OM OSS

Ågesta folkhögskola har Allmänna och Särskilda kurser. Våra Allmänna kurser är allmän profil, musikprofil, skapandeprofil och svenska som andraspråk. Våra Särskilda kurser är konstlinjen Måleri & Keramik, musiklinjerna Ensemblemusiker, Digital musikproduktion och Topliner, Arbetsliv Asperger / Autismspektrum med inriktning arbetsliv och Bibelskola på distans. Huvudman för skolan är Frälsningsarmén.

VAD SÄGER ELEVERNA?

Jag bor på internatet för gemenskapen, för att lära mig ta ansvar och för att kunna få hjälp om det behövs. Jag har fått vänner för livet!
Deltagarinformation Ågesta folkhögskolaCamilla på Allmän linje

SENASTE NYTT

  • 24-26/5 Bibelhelg Ågesta
  • 31/5 Konsert Vega Aktivitetshus
  • 31-2/6 Bibelhelg Örnsköldsvik
  • 31-2/6 Vernissage Farstaängsv. 22
  • 5/6 BBQ & konsert Allmän kurs
  • 7/6 Terminsavslutning

KONTAKTA OSS

08-562 28 100

ÅGESTA FOLKHÖGSKOLA

Bonäsvägen 5
123 52 Farsta
kontakt@agesta.nu