Allmän KURS - Allmän profil

Allmän kurs ger dig samma behörighet som du kan få via gymnasium eller komvux. Du som saknar gymnasieutbildning kan på så sätt skaffa dig grundläggande behörighet för vidare studier på högskola eller yrkesskola.


VT-2022  Ansök digitalt
Ansökningsblankett
Kursinfo

ALLMÄN KURS - musikprofil

Allmän kurs Musik ger dig samma behörighet som du kan få via gymnasium eller komvux. Du som saknar gymnasieutbildning kan på så sätt skaffa dig grundläggande behörighet för vidare studier och samtidigt utöva din passion för musik.

VT-2022  Ansök digitalt
Ansökningsblankett
 Kursinfo


ALLMÄN KURS - Svenska andraspråk

För dig som har godkänd SFI D, SAS Grund och behöver få behörighet för vidare studier på högskola eller universitet genom att välja kurser som ger gymnasiebehörighet.VT-2022  Ansök digitalt
 Ansökningsblankett
 Kursinfo

Allmän kurs - SKAPANDEPROFIL

Allmän kurs Kreativt Skapande ger dig samma behörighet du kan få via gymnasium eller komvux. Du som saknar gymnasieutbildning kan på så sätt skaffa dig grundläggande behörighet för vidare studier och samtidigt utöva din passion för kreativt skapande.

VT-2022   Ansök digitalt
Ansökningsblankett
Kursinfo

Topliner Musikproduktion

Musiklinjen Topliner är för dig som vill arbeta professionellt som topliner. Kärnan i utbildningen är att färdigställa professionella vokalproduktioner till befintliga tracks.


STÄNGD  Ansökan stängd
Ansökningsblankett


Bibelskola på Distans - GRUND

Bibelskola på distans grund riktar sig till dig som vill studera bibelkunskap och närliggande ämnen, men som inte kan lämna hemorten för studier under längre tid.

STÄNGD  Ansökan stängd
Ansökningsblankett
Kursinfo

Bibelskola på Distans - Påbyggnad

Bibelskola på distans påbyggnad, riktar sig till dig som läst färdigt vår grundkurs och vill fullfölja den genomgång av Bibeln du påbörjat under grundkursen.

STÄNGD  Ansökan stängd
 Ansökningsblankett
KursinfoBibelskola på Distans - Norr

Bibelskola på distans Norr riktar sig till dig som vill studera bibelkunskap och närliggande ämnen, men som inte kan lämna hemorten för studier under längre tid.

STÄNGD  Ansökan stängd
Ansökningsblankett
Kursinfo


HÖGA KUSTEN INTERNSHIP

Kursen är främst riktat till dig som är i ålder 18-25, har gått ut gymnasiet och vill under 1 år vara med och tjäna i församling, studera Bibeln, växa i ditt lärjungaskap och samtidigt varva det med outdoor-äventyr av alla möjliga slag i och runt Höga Kusten.

STÄNGD  Ansökan stängd
Kursinfo

Svenska från dag 1

Svenska för asylsökande

Svenska från dag 1 är till för dig som är asylsökande eller bor på Migrationsverkets boenden och vill stärka din språkförmåga.

ÖPPEN  Ansök digitalt
Kursinfo