Svenska för ukrainare anpassas till dina behov och förutsättningar - med egen studieplan

En vägen till arbete - Ukraina

PLATSER KVAR! En kurs för dig som kommer från Ukraina. Du får lära dig yrkessvenska och får förståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Du tränar på svenska språket när du pratar svenska med lärare och svensktalande studenter.

Anmäl dig här PLATSER KVAR

Svenska som andraspråk

ALLMÄN KURS - Svenska andraspråk

För dig som har godkänd SFI D eller Språkintro och behöver få behörighet för vidare studier på högskola eller universitet genom att välja kurser som ger gymnasiebehörighet.Ansök digitaltHT-2024
Ansökningsblankett

Ansök till utbildningar

Allmän KURS - Allmän profil

Allmän kurs ger dig samma behörighet som du kan få via gymnasium eller komvux. Du som saknar gymnasieutbildning kan på så sätt skaffa dig grundläggande behörighet för vidare studier på högskola eller yrkesskola.


Ansök digitaltHT-2024

Allmän kurs musikprofil

ALLMÄN KURS - musikprofil

Allmän kurs - Musikprofil ger dig samma behörighet som du kan få via gymnasium eller komvux. Du som saknar gymnasieutbildning kan på så sätt skaffa dig grundläggande behörighet för vidare studier och samtidigt utöva din passion för musik.

Ansök digitaltHT-2024

Allmän kurs skapandeprofil

Allmän kurs - SKAPANDEPROFIL

Allmän kurs - Skapandeprofil ger dig samma behörighet du kan få via gymnasium eller komvux. Du som saknar gymnasieutbildning kan på så sätt skaffa dig grundläggande behörighet för vidare studier och samtidigt utöva din passion för kreativt skapande.

Ansök digitaltHT-2024

Musiklinjen Topliner

Topliner Musikproduktion

Musiklinjen Topliner är för dig som vill arbeta professionellt som topliner. Kärnan i utbildningen är att färdigställa professionella vokalproduktioner till befintliga tracks.

Ansök digitaltHT-2024
Ansökningsblankett
Kursinfo

Ansök till Bibelskola på distans

Bibelskola på Distans - Stockholm

Bibelskola på distans Stockholm är en halvfartskurs med fem obligatoriska kurshelger under året. Kursen riktar sig till dig som vill studera Bibeln och kristen tro.

 Ansök digitaltHT-2024
Ansökningsblankett
Kursinfo

Ansök till Bibelskola på distans Västsverige

Bibelskola på Distans - Västsverige

Bibelskola Distans på distans Västsverigeär en halvfartskurs med fem obligatoriska kurshelger under året. Kursen riktar sig till dig som vill studera Bibeln och kristen tro.

HT-2024  Ansök digitalt
Ansökningsblankett
Kursinfo

Tillgänglig undervisning för personer med NPF

Kurs om NPF-neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Under kursen får du lära dig mer om NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) och hur du i praktiken gör undervisning tillgänglig.

 Anmäl dig härPLATSER KVAR