MUSIKLINJEN - TILLVAL COLLEGE (5hp)

Collegekursen är en unik studiegång, en bro mellan förberedande musikutbildning och musikhögskolestudier och är ett tillval för dig som är elev på någon av musiklinjerna.
Collegekursen omfattar ett läsår på Ågesta folkhögskola och på Musikhögskolan Ingesund, som tillhör Karlstads Universitet, fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap. Undervisningen sker i huvudsak på Ågesta folkhögskola men vissa delar är förlagda till Musikhögskolan Ingesund. För dig som gått Musiklinjen och fullföljt Musikcollege med godkänt resultat, reserveras en studieplats på Musikhögskolan Ingesunds kurs Musik 60hp.

Hur är kursen upplagd?

3 timmars undervisning/vecka.
Delkurs 1, hösttermin:

  • Ditt lärande - språket och musiken.
  • Svenska (litteraturtolkning, uppsatsskrivning)
  • Ergonomi och övningsteknik
  • Notskrivningprogram

  • Delkurs 2, vårtermin:
  • Människans, vetenskapens och musikens värld
  • Kultur och idéhistoria
  • Kulturentreprenörskap
  • Italienska musiktermer