MUSIKLINJEN

- TVÅ INRIKTNINGAR: AFROAMERIKANSK, KLASSISK & TILLVAL COLLEGE -


MUSIKLINJEN - AFROAMERIKANSK

Musiklinjens Afroamerikanska gren riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i afroamerikansk musiktradition. Här får du bra förutsättningar att utvecklas på ditt huvudinstrument och i ensemblespel men även tillägna dig kunskaper i teoretiska ämnen.
→ ansök här

MUSIKLINJEN - KLASSISK

Musiklinjen Klassisk är för dig som utövar musik med klassisk inriktning. Vi erbjuder undervisning på samtliga instrument samt sång.  Här får du bra förutsättningar att utvecklas på ditt huvudinstrument och i ensemblespel, men även tillägna dig kunskaper i musikteoretiska ämnen.
→ ansök här

MUSIKLINJEN - TILLVAL COLLEGE

Musiklinjens tillval College är en unik studiegång, en bro mellan förberedande musikutbildning och högskolestudier. Collegeåret omfattar ett läsår på Ågesta folkhögskola och på Musikhögskolan Ingesund, som tillhör Karlstads Universitet.
→ ansök här