Musiklinjens klassiska gren riktar sig till dig som spelar eller sjunger i klassisk tradition och vill fördjupa ditt musikintresse och dina färdigheter.

Här får du bra förutsättningar att utvecklas på ditt huvudinstrument och i ensemblespel, men även tillägna dig kunskaper i musikteoretiska ämnen. Vi genomför regelbundet konserter både på skolan och utanför. Varje år görs en studieresa, ofta utomlands. Konsert- och studiebesök ingår som en del av studierna. Kursen kan vara en förberedelse för högre musikstudier.

Undervisningen präglas av personlig kontakt och gemenskap genom små grupper och enskild undervisning. Lärarna är erfarna pedagoger och utövande musiker. Du har möjlighet att bo på skolan med stor tillgång till övningslokaler.


Hur är kursen upplagd?

Kursen är 1-2 år och har inriktningen klassiska instrument och sång.

Ämnen

 • Huvudinstrument, individuell undervisning
 • Bi-instrument piano, individuell undervisning
 • Instudering
 • Gemensam lektion
 • Kammarmusik
 • Musikteori
 • Gehör
 • Kör
 • Musikhistoria

 • Lärare

 • Karin Haglund: Piano, instudering, kammarmusik, gemensam lektion, pianoseminarium
 • Marika Schönberg: Sång
 • Robert Ek: Klarinett
 • Karin Eriksson: Violin
 • John Axelsson: Trumpet
 • Maria Nyström: Valthorn
 • Åke Lännerholm: Trombon
 • Carl Jakobsson: Tuba
 • Martin Willert: Teori, gehör, musikhistoria
 • Peter Friis Johansson: Piano, kammarmusik, pianoseminarium