Musiklinjens Afroamerikanska gren riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i afroamerikansk musiktradition och vill fördjupa ditt musikintresse och dina färdigheter.
Här får du bra förutsättningar att utvecklas påditt huvudinstrument och i ensemblespel men även tillägna dig kunskaper i teoretiska ämnen. Vi genomför regelbundet konserter, både på skolan och utanför. Varje år görs en studieresa, ofta utomlands. Konsert- och studiebesök ingår som en del av studierna. Kursen kan vara en förberedelse för högre musikstudier.

Hur är kursen upplagd?

Kursen är 1-2 år och har inriktningen afroamerikansk musik.

Ämnen

 • Huvudinstrument, individuell undervisning
 • Piano, individuell undervisning
 • Afroensemble
 • Improvisation
 • Musikteori
 • Gehör
 • Repertoarkännedom
 • Kör
 • Skapa musik i studio
 • Musikhistoria
 • Fysisk och mental hälsa

 • Lärare

 • Helena Insulander: Sång, sångensemble, gemensam sång, brukspiano, skapa musik och ensemble.
 • Filip Ekestubbe: Piano, brukspiano och improvisationsensemble.
 • Roland Forsman: Gitarr, ensemble, teori och studiokunskap.
 • Tom Beimel: Bas och ensemble.
 • Magnus Anderfjärd: Trummor.
 • Karin Haglund: Musikhistoria och kör.
 • Åsa Wennström: Fysisk och mental hälsa


 • Musikcollege

  Du har också möjlighet att läsa en tillvalskurs i samarbete med Musikhögskolan i Ingesund. Läs mer om collegekursen här.