Musiklinjens Afroamerikanska gren riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i afroamerikansk musiktradition och vill fördjupa ditt musikintresse och dina färdigheter.
Här får du bra förutsättningar att utvecklas på ditt huvudinstrument och i ensemblespel men även tillägna dig kunskaper i teoretiska ämnen. Vi genomför regelbundet konserter, både på skolan och utanför. Varje år görs en studieresa, ofta utomlands. Konsert- och studiebesök ingår som en del av studierna. Kursen kan vara en förberedelse för högre musikstudier.

Hur är kursen upplagd?

Kursen är 1 år och har inriktningen afroamerikansk musik.

Ämnen

 • Huvudinstrument, individuell undervisning
 • Brukspiano, individuell undervisning
 • Afroensemble
 • Improvisationensemble
 • Musikteori
 • Gehör
 • Ensembleledning
 • Kör
 • Skapa musik/Studiokunskap
 • Musikhistoria
 • Livsåskådning
 • Hälsa

 • Lärare

 • Helena Insulander: Sång, sångensemble, gemensam sång, brukspiano, skapa musik, ensemble.
 • Filip Ekestubbe: Piano, brukspiano och improvisationsensemble
 • Roland Forsman: Gitarr, ensemble, studiokunskap
 • Mats Hålling: Ensembleledning, musikteori
 • Sara Nordenberg: Kör
 • Tom Beimel: Bas, ensemble
 • Magnus Anderfjärd: Trummor
 • Martin Willert: Gehör, musikhistoria
 • Annika Damirjian: Livsåskådning
 • Agneta Castlin: Hälsa