För dig som vill få en unik möjlighet till eget skapande inom konst och hantverk, nå nya insikter om dig själv och utveckla dina förmågor med den kreativa processen i fokus. Utbildningen erbjuder baskunskaper för fortsatta studier inom konst. Vi finns i nya lokaler i naturskön och kreativ miljö på Ågestagården utanför Farsta, vid Magelungens strand.


Kursinnehåll

Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom teckning, måleri, keramik, textil och foto. I kursen ingår också kroki, livsåskådning, studiebesök samt orientering i konsthistoria och samtidskonst. Ämnena läses i block. Närheten till Stockholms kulturutbud, som gallerier och museer, utnyttjas flitigt. Skolan lägger stor vikt vid elevernas individuella utveckling inom konst och hantverk men värnar också om gruppens förmåga att stärka skapandeprocessen.


År 2

Konst- och Hantverkslinjen erbjuder även ett andra år, där deltagarna ges möjlighet till fördjupning och utveckling av den konstnärliga processen. Detta ger bra förutsättningar för vidare studier, eftersom många högre utbildningar kräver arbetsprover som bygger på självständiga projekt och arbeten. Andra läsåret avslutas med en utställning på ett galleri i Stockholm. Du kan söka direkt till andra året om du tidigare har studerat ett läsår på en likvärdig, eftergymnasial utbildning.


Teckning och Måleri

Vi går igenom grunderna för teckning och måleri, med seendet och den kreativa processen i fokus. Teckning med blyerts och kol lägger grunden och blir ett redskap för fortsatt skapande. Studier i måleri med tekniker som akryl och olja övar upp känsla för färg och komposition och ger inspiration till eget konstnärligt uttryck och arbete. I studierna ingår också kroki, orientering i konsthistoria och samtidskonst med besök i konstnärsateljéer, på gallerier och museer.
Lärare: Helena Widén, konstnär. www.helenawiden.com


Keramik

Vi arbetar med grundläggande kunskaper. Vi går igenom olika tekniker som handformning, dekorering, glasering och bränning. I kursen ingår att prova Raku-teknik, skulptur samt drejning.
Lärare: Nina Pärnerteg, keramiker. Hemsida.


Textil

I textilen arbetar vi med olika tekniker t ex bildväv, tryck, broderi, tovning, stickning, applikationer, lappteknik. Textilen bygger på ett fritt skapande utifrån ett tema eller egna idéer, med hjälp av varierande material och tekniker. Vi skaffar oss kunskap om material, redskap och montering.
Lärare: Inger Fällström.


Foto

Vi arbetar med grundläggande kamerateknik, komposition och lär oss om ljusets egenskaper. Vi fotograferar både analogt och digitalt med bildbehandling i mörkrum och på dator. Kursen innehåller även en översikt av fotografins historia och bildens betydelse i samhället.
Lärare: Daniel Holmström.TRÄFFA VÅRA LÄRARE

Våra lärare och pedagoger har gedigen utbildning och erfarenhet inom sitt område. Här kan du bekanta dig med några av dem.
→ läs mer