KURSFÖRESTÅNDARE | SARA OTTERDAHL

Jag arbetar på Asperger Arbetsliv som lärare, specialpedagog och kursföreståndare. Jag undervisar inom ämnesområdena samhällskunskap, arbetsliv, personlig utveckling och specialpedagogik. Det är en förmån att på nära håll få följa processen där våra deltagare får växa. Som pedagog vill jag bidra med tydlighet, struktur, individanpassning och ett genuint intresse för våra deltagare. Dessa faktorer ser jag som viktiga för att skapa en trygghet som ger deltagare möjlighet till att ta in nya kunskaper och utvecklas. Utöver arbetet på Asperger Arbetsliv arbetar jag även med andra specialpedagogiska uppdrag på skolan. Jag har tidigare arbetet som gymnasielärare där samhällskunskap och geografi är mina huvudämnen.
Kontakt: sara.otterdahl@agesta.nu


FRISKVÅRD | ÅSA WENNSTRÖM

Jag arbetar på Asperger Arbetsliv som lärare och kursföreståndare.  Mina ämnen är Friskvård, Motion och Kommunikation. Jag vill ge våra deltagare stöd och verktyg för att må bättre och hantera vardagen, för egen del men även i relationen med andra. Jag ser det som en livslång process.  Som pedagog tycker jag att det är viktigt att skapa goda tillstånd för lärande och utveckling. Så är det om man till exempel känner sig trygg, bekräftad och upplever tydlighet.
Jag är idrottslärare, hälsopedagog och kommunikolog och har arbetat på skolan 22 år. Numera har jag alla deltagare på skolan i ämnet Hälsa. Jag trivs väldigt bra med att jobba på folkhögskola och möta alla dessa fantastiska människor.
Kontakt: asa.wennström@agesta.nu


ARBETSLIV | PETER TALME

Jag heter Peter Talme och är inne på sjunde året som lärare här på Ågesta Folkhögskola. Min arbetstid delar jag mellan att undervisa på Asperger Arbetsliv där jag har ämnet Arbetsliv, och linjen Svenska som andraspråk där jag undervisar i samhällskunskap och svenska. Jag tycker folkhögskolan är en fantastisk miljö för vuxnas lärande där deltagarna får möjlighet att studera och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Tidigare har jag arbetat och undervisat på Stockholms universitet.
Kontakt: peter.talme@agesta.nu


MEDIAKOMMUNIKATION | SIBEL NORMAN

Jag är lärare i ämnet Kreativ mediakommunikation. I mitt ämne får du utlopp för digitalt skapande och skrivande. Du får också vägledning och tillfälle till diskussion om hur du ska göra för att synas och verka på webben, både som informatör och som arbetssökande. Ämnet inkluderar bland annat foto, bildredigering film, blogg, pod och sociala medier. Innan jag började på Ågesta folkhögskola utbildade jag mig till bildlärare på Konstfack. Utöver undervisningen i Kreativ mediakommunikation undervisar jag också i ämnet Digitalt medborgarskap på SAS och Allmänna linjen. Som pedagog är jag tydlig och inlyssnande. Jag tycker att det är viktigt att våra deltagare får vara med och bestämma kring ämnets upplägg så att så många som möjligt kan ta till sig av undervisningen och känna sig delaktiga. Alla ska få känna sig sedda och hörda, på så sätt kan vi stärka varandra och skapa en trygg grupp. Kontakt: sibel.norman@agesta.nu


ASSISTENT | ELISE RYTTARE

Jag arbetar som assistent på Asperger Arbetsliv och i mina arbetsuppgifter ingår bland annat att stötta deltagarna både individuellt och som grupp. Det kan vara allt ifrån att läsa kurslitteratur högt, föra anteckningar under lektionstid och se till att alla får den information de behöver. Att motivera deltagarna att se de styrkor och tillgångar de besitter och hjälpa till att hitta områden där deras förmågor kan komma till nytta är viktigt för mig och något jag arbetar aktivt med.

Jag gick själv på den ettåriga Arbetsliv/Informations-linjen under 2013. Jag gick informationsinriktningen. Det var ett mycket lärorikt år och jag fördjupade mina kunskaper om Asperger syndrom/Autismspektrumdiagnos. Under utbildningen fick jag prova på att föreläsa och fokus låg på att förmedla inifrånperspektivet av livet med diagnos. Sedan hösten 2014 har jag arbetat som assistent på Ågesta Folkhögskola samt fortsatt föreläsa vid sidan av.
Kontakt: elise.ryttare@agesta.nu

ASSISTENT | SOFIA LINDSTRÖM

Jag arbetar halvtid som assistent på vår aspergerlinje och som lärare i aspergerkunskap och mentors- och föreläsarkunskap på Asperger Arbetsliv. I mötet med deltagarna har jag en önskan att ge möjlighet till ökad självinsikt och självkänsla, att hitta strategier till att ta vara på det positiva i att ha en diagnos samt utrymme att få vara den man är.
Jag har arbetat inom AS-verksamheten på skolan i ca 12 år och jag tycker att jag har världens bästa jobb. Jag arbetar även på Aspergercenters föräldrautbildning och som föreläsare. Jag har själv AS-diagnos.
Kontakt: sofia.lindstrom@agesta.nu