Kursen vänder sig till dig som har Aspergers syndrom/ASD, helst är klar med gymnasiet och vill lära dig mer om arbetslivet i teori och praktik.


Målsättning

  • Öka din självkännedom
  • Förbättra din kommunikativa förmåga
  • Utveckla dina strategier för att leva med Aspergers syndrom/ASD
  • Arbetslivsinriktningen har som målsättning att lära dig mer om arbetslivet. Fem veckor med praktik på en arbetsplats ingår.


  • Kursens innehåll och upplägg

    Ämnen som kommunikation, stresshantering, kunskap om Aspergers syndrom/ASD, hälsa, temastudier och media läses. Studierna bedrivs i lugn miljö i en liten grupp tillsammans med pedagoger med bred kompetens inom asperger/ASD.


    I arbetslivsinriktningen ingår arbetslivskunskap, arbetsplatsbesök och praktik.