KURSFÖRESTÅNDARE | NIKOS GRÜNFELDT

Utbildad musiklärare vid Musikhögskolan i Göteborg. Undervisar i sång, piano, musikteori, studio, skapa musik, Afroensemble och allmän datakunskap. Jag är kursföreståndare för Väx med musik. Jag har också ett dataansvar på Ågesta folkhögskola. Privat sjunger jag med i Gustaf Sjökvists kammarkör och har gjort ett antal konserter och skivinspelningar bla, med Benny Anderssson. 2015 sjöng vi bla på Nobelfesten. Har också ett musikprojekt tillsammans med en kollega på Officerskolan på Ågesta, Elisabeth Grahn. 2014 resulterade detta i en egen skiva. Förutom en familj med två små barn som tar mycket tid spelar jag gärna golf eller ett par timmar TV-spel.
Kontakt: nikos.grunfeldt@agesta.nu


ENGELSKA | dANIEL hOLMSTRÖM

Har arbetat på skolan sedan 2008 och är utbildad gymnasielärare. Jobbar också med fotografi och musik. Undervisar även i Engelska.
Kontakt: daniel.holmstrom@agesta.nu


NATURKUNSKAP | TIBOR HAJNAL

Undervisar Samhällskunskap, Historia och Naturkunskap. Ibland även Data och Matematik. Intresserad av samhällsfrågor och naturvetenskap. Gillar att experimentera!
Kontakt: tibor.hajnal@agesta.nu