Allmän KURS - GYMNASIEKOMPETENS

Allmän kurs ger dig samma behörighet som du kan få via gymnasium eller komvux. Du som saknar gymnasieutbildning kan på så sätt skaffa dig grundläggande behörighet för vidare studier på högskola eller yrkesskola.


Ansök till våren 2020
Prospekt

ALLMÄN KURS - Väx med musik

Allmän kurs Väx med musik ger dig samma behörighet som du kan få via gymnasium eller komvux. Du som saknar gymnasieutbildning kan på så sätt skaffa dig grundläggande behörighet för vidare studier och samtidigt utöva din passion för musik.

Ansök till våren 2020
 Prospekt

ALLMÄN KURS - Svenska andraspråk

Allmän kurs Svenska som andraspråk är för dig som vill utveckla dina kunskaper i svenska språket för framtida arbete eller vidare studier. Utbildningen är på sen grundnivå eller gymnasienivå och är för dig som har godkänd SFI D, SAS Grund eller motsvarande.

Ansök till våren 2020
 Prospekt

Allmän kurs - Kreativt SKAPANDE

Allmän kurs Kreativt Skapande ger dig samma behörighet du kan få via gymnasium eller komvux. Du som saknar gymnasieutbildning kan på så sätt skaffa dig grundläggande behörighet för vidare studier och samtidigt utöva din passion för kreativt skapande.

 Ansök till våren 2020
Prospekt

Konst & Hantverk

För dig som vill få en unik möjlighet till eget skapande och utveckla dina förmågor med den kreativa processen i fokus.


 Ansökan öppnar 1 december
Prospekt


Musiklinjen Afroamerikansk

Musiklinjens Afroamerikanska gren riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i afroamerikansk musiktradition.


 Ansökan öppnar 1 december
Prospekt


Digital MusikprodUKTION

Digital musikproduktion är för dig som vill jobba med låtskrivande och musikproduktion på en professionell nivå.


 Ansökan öppnar 1 december
Prospekt

Bibelskola på Distans - GRUND

Bibelskola på distans grund riktar sig till dig som vill studera bibelkunskap och närliggande ämnen, men som inte kan lämna hemorten för studier under längre tid.

 Ansökan öppnar 1 december
Prospekt

Bibelskola på Distans - Påbyggnad

Bibelskola på distans påbyggnad, riktar sig till dig som läst färdigt vår grundkurs och vill fullfölja den genomgång av Bibeln du påbörjat under grundkursen.

 Ansökan öppnar 1 december
Prospekt

Bibelskola på Distans - Norr

Bibelskola på distans Norr riktar sig till dig som vill studera bibelkunskap och närliggande ämnen, men som inte kan lämna hemorten för studier under längre tid.

 Ansökan öppnar 1 december
Prospekt

Pionjärutbildning DISTANS

Att fostra och träna ledare för uppdraget ”Jesus Till Alla” och med utgångspunkt i personens unika gåvor och talanger utrusta denne för pionjär tjänst.

 Ansökan öppnar 1 december
Prospekt

Svenska från dag 1

Svenska för asylsökande

Svenska från dag 1 är till för dig som är asylsökande eller bor på Migrationsverkets boenden och vill stärka din språkförmåga.

ÖPPEN  Ansök digitalt
Prospekt